Home > Contact Us

Company: Jiujiang Yongxin Can Equipment Co.,Ltd
Add:No.5 Antai road, Car district, Development area, Jiujiang, China
Tell:+86-792-8326978
Fax: +86-792-8326978
Mobile phone: +8618607020509
Contact person: MariaLei
Email:yxcanmachine06@yxzgsb.cn